Tankredsbygg

Projektering

Vi hjälper dig som privatperson att planera och lämnar alltid en offert på de jobb vi och våra under entreprenader kan utföra.

Vi räknar på stora entreprenadjobb åt er som företag och vi kan garantera att vi gör de snyggt och lättöverskådligt

Utförande

Tankreds har över 30 års erfarenhet inom bygg vilket gör att vi inte kommer svänga med några fackligatermer för våra privatkunder. Vi förklarar alltid noggrant för er vad vi kommer göra och varför. Det är viktigt för oss att varje kund blir nöjd och att vi går ifrån projektet med att vi gjort ett bra jobb.

Vi har med åren tagit oss ann stora jobb men tummar aldrig på kvalitén eller servicen.

Återkoppling

Vi har lärt oss med åren att återkopplingen är lika viktig som första mötet. Därför är det ett av våra mål som vi ständigt jobbar på.

Utvalda projekt